40 t/h Kömür Paketleme Tesisi

40 ton/saat KÖMÜR TORBALAMA TESİSİ "2 KANTARLI TEK ÇIKIŞLI"

Konutlarda ve sanayide kullanılacak sınıflandırılmış kömürün maksimum 110 mm ebadındaki kömürlerin paketlenmesi amacıyla imal edilirler. 
Üzeri trapez sac ile kapatılmış bu tesiste tartım, elektronik load-cell'ler ile yapılır. 
Ayrıca istenilen sayıda üretim yapabilmeniz için sayaç mevcuttur. 
25 ve 40 kg olarak paketlenen torbalar, sabit dikiş makinaları ile dikilmektedir.
Tesisin her tarafı dış etkenlere karşı kapatılmış olup, paketleme makinası 2. katına güvenli bir şekilde çıkabilmeniz için bir iç merdiven dizayn edilmiştir.
1971 yıllından bugüne kadar olan deneyimimiz ve kalitemizle ürettiğimiz bu makinalarda kullanılan malzemeler tamamen TSE'li olup, azami kalite ve güvenlik standartları yerine getirilerek imal edilmişlerdir.

CEVİZ "20mm/55mm" LİMON "55mm/80mm" PORTAKAL "80mm/120mm"
 • KÖMÜR PAKETLEME TESİSİ'nin teorik kapasitesi 36 - 42 Ton/saattir. (25 kg'lık torbalarda 1440-1680 Torba/saat)
 • Tesiste; 1 no'lu 9 m3'lük besleme bunkeri ve altında malzemeyi düzenli verebilmek amacıyla titreşimli verici bulunur.
 • Bunkerdeki malzeme, 2 no'lu B=650 mm genişliğinde L=22.000 mm uzunluğundaki konveyörle 3 no'lu paketleme makinası stok bunkerine nakledilir.
 • Konveyörün malzemeyi düzenli ve homojen olarak stok bunkerine verebilmesi için bunker üst kısmına toplama oluğu ve altına da dağıtıcı yıldız konulmuştur.
 • Stok bunkerinin üzerinde üst seviye siviçi bulunmaktadır.
 • Bunker dolduğunda siviç ikaz vererek besleme bandını ve titreşimli vericiyi durdurmaktadır.
 • Aynı şekilde bunker boşalması zaman ayarlı yapılmış olup vakti geldiğinde otomatik olarak besleme bunkerini ve titreşimli vericiyi çalıştırmaktadır.
 • Stok bunkerinin altında dört adet B=500 mm genişliğinde Dozaj bandı bulunmaktadır.
 • Dozaj bandından otomatik tartım kantarlarına gelen malzeme burada istenilen ağırlıkta tartılır.
 • Aşağıda torbaları doldurma boğazında bekleyen kişinin start switchine basmasıyla torbalara tartılmış olan kömür doldurulur.
 • Aynı anda kantar klapeleri pnomatik sistemle kapanarak tartım işlemi tekrar otomatik olarak başlar.
 • Bu esnada diğer dozaj bandı dolmuş ve hazır beklemektedir.
 • Her iki dozaj bandı kovaları tek bir boğazda toplanmıştır.
 • Dolan torbalar; 4 no'lu B=500 mm geniş-liğindeki dikiş bantlarının üzerinde hareket eder ve dikiş makinasıyla bir kişi tarafından dikilir.
 • Her iki dikiş bandından dikilmiş vaziyette gelen torbalar 5 no'lu toplama bandına düşer , buradan da 6 No'lu yükleme bandına nakledilen torbalar bu bant vasıtasıyla kamyonlara istiflenir.
 • Tesiste; iki kişi torba dolum ağzında, iki kişi dikiş bandında, iki kişi yükleme konveyörü çıkışında ve bir kişide kepçe operatörü olmak üzere toplam yedi kişi çalışmaktadır.
 • Kontrol cihazı, nümerik tuş takımı ile set edilen değerleri hafızasında korur ve başla komutu ile sistemin işletilmesini sağlar.
 • Set edilen ağırlık değerlerinde kontak çıkışları üretir.
 • İşlem sırasında operatörle haberleşme LCD ekran ile yapılır.
 • Otomatik olarak kendini test eder.
 • Otomatik sıfırlama özelliği vardır.
 • Kullanılan ve doldurulan malzemeleri hafızasında saklar ve elektrik kesilmelerinde hafızasındaki bilgileri kaybetmez.
 • Elektrik geldiğinde kaldığı yerden işlemine devam eder.