Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi

ÖZFEN & MS İş Birliği

ÖZFEN ve MS ortak işbirliği ile imal etmiş olduğumuz kum yıkama ve susuzlandırma ünitesi, beton yapımında kullanılan standartlara uygun kumu elde etmek için özel olarak dizayn edilmiştir. Kum yıkama ve susuzlandırma ünitesi, zerre boyutlu ince kumu; kloridden, kükürtten, kilden ve organik maddelerden temizlemektedir. Endüstriyel uygulamalarda kullanılan endüstriyel kumlar ve değişik mineraller içinde kullanılabilir.

Çalışma Prensibi ve Anlatımı

POMPALAMA :
Su ve kum karışımı ile oluşan sulu hamur şeklindeki kum, koruma ızgarasını (A) geçerek tank'ın (B) içine girer. Tankın içindeki karışım seviyesi; siklondan taşan malzeme tankının çıkışındaki özel hareketli şamandıra (M) tarafından sağlanır. Pompa (C), tankın altındaki malzemeyi çekerek siklonun içine gönderir ve sürekli akışı ve basıncı sağlar. 

SİKLONLAMA :
Siklonun (E) içine gelen malzeme, tanjantal beslemenin yaratmış olduğu merkez kaç kuvveti (F) ile oluşan girdap sayesinde ilerler. Tane boyutları 30 mikron ve 70 mikron dan büyük olan malzemeler oval silindir duvarında (E) santrifüjlenerek(F), drenaj boşaltma oluğundan geçer(O) ve susuzlandırma eleği üzerine aktarılır.
Siklondaki su, içerdiği kil, toprak ve belirli mikronun altındaki kum ile birlikte taşma borusuna gelir (H) ve geri dönüşüm haznesine aktarılır (I) ve buradan da tahliye borusu (L) ile dışarı atılır. D50 kesim ayarı, sulu hamur şeklindeki kumun yoğunluk konsantrasyonunun; (G) ve (H) boğaz çaplarının; ve malzeme giriş basıncının değiştirilmesi ile sağlanır. Genel olarak d50 kesimi, büyük çaplı siklonda artış gösterir ve malzeme giriş basıncı büyük ise de düşüş gösterir. 
Örneğin 300 mm çapındaki bir siklon 1,5 barla çalışırken, d50 skalasında size verdiği 25 mikron iken 900 mm çapındaki bir siklon 0,6 barla çalışırken d50 skalasında size 55 mikron verecektir. (Hesaplamalar suyun içinde %10'luk kuvarts mineral olduğu varsayılarak yapılmıştır) 

SUSUZLANDIRMA :
Susuzlandırma eleğinin gövdesi (N), gözenekli poliüretan panellerin 5 derecelik açıyla kademeli olarak monte edilmesiyle oluşur. Boyuna oluşturulan titreşim iki adet vibratör aracılığı ile gerçekleşir ve kum kütlesini ileri doğru iterek (P)' çıkış oluğuna doğru ilerletir (kum kütlesinin kalınlığı 100 mm ile 250 mm arasındadır). Elekten süzülen su tekrar işlenmek üzere (B) tanka geri döner. 

DİZAYN VE ÜRETİM :
Bütün kum ünitelerimiz öncelikle kendi fabrikamız içerisinde bir araya getirilir. Yapı itibari ile değişiklik gösteren kumları işleyebilmek ve istenen kapasiteleri karşılayabilmek için: 
  • 3 çeşit tank
  • 8 çeşit kum pompası (WARMAN & METSO)
  • 7 çeşit siklon
  • 7 çeşit susuzlandırma eleği kullanılmak suretiyle kum üniteleri müşterilerimizin istediği özel boyutlarda imal edilirler.
Aşınmayı ve yıpranmayı önleyici uygulamalar:
  • Aşınan yüzeyler için özel kum kauçuğu.
  • Modüler poliüretan paneller.
  • Çalışma şartlarına ve kumun cinsine göre seçilen pompa iç astar kaplamaları.
  • Sulu kum yoğunluğunun ayarlanması.
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi
Kum Yıkama ve Susuzlandırma Ünitesi